Правила и форми за регистрация на произведения на архитектурата

 

1. Правила

 

2. Форми

 

3. Договор за възлагане на колективно управление