Публикации:

30.11.2016 - "Плагиатството в архитектурата", © ноември 2016 Йордан Политов

 

21.11.2016 - "Основни принципи на авторското право в архитектурата", © ноември 2016 

Йордан Политов