Молба-декларация за приемане на нов член (*PDF)

 


СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА САПЗАПА-БЪЛГАИЯ”

 

1. арх. Марин Пасков Бакалов – Председател на УС
2. арх. Живко Митев Велев – Заместник - председател на УС
3. арх. Илия Петков Еврев – член на УС
4. арх. Петко Начев Симеонов – член на УС
5. арх. Валери Петков Иванов – член на УС
6. арх. Борислав Георгиев Владимиров – Председател КС
7. арх. Мариета Стефанова Григорова – член на КС
8. арх. Ангела Николова Малинова – член на КС
9. арх. Милена Кръстева Колева 
10. арх. Димитър Колев Колев
11. арх. Милена Дочева Мишева
12. арх. Атанас Тодоров Тосев
13. арх. Маргарита Александрова Козовска
14. арх. Ваня Чавдарова Гергова
15. арх. Пламен Владимиров Герасимов
16. арх. Аспарух Якимов Петров    
17. арх. Благовест Роев Роев
18. арх. Виктор Георгиев Янулов
19. арх. Георги Михайлов Алексиев
20. арх. Илинда Илиева Симеонова
21. арх. Петко Георгиев Петков
22. арх. Здравко Ясенов Николов

23. арх. Пламен Стефанов Колчев

 

Правен консултант: адв. Йордан Политов

 

Банкова сметка

СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА (САПЗАПА) - БЪЛГАРИЯ

IBAN: BG19-FINV-9150-1216-3391-41
BIC/ SWIFT: FINVBGSF

Първа Инвестиционна Банка АД

Прикачени документи