Молба-декларация за приемане на нов член (*PDF)

 


СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА САПЗАПА-БЪЛГАИЯ”

 

1. арх. Марин Пасков Бакалов – Председател на УС

2. арх. Живко Митев Велев – Заместник - председател на УС

3.. арх. Илия Петков Еврев – член на УС

4. арх. Петко Начев Симеонов – член на УС

5. арх. Валери Петков Иванов – член на УС

6. арх. Борислав Георгиев Владимиров – Председател КС

7. арх. Мариета Стефанова Григорова – член на КС

8. арх. Ангела Николова Малинова – член на КС

9. арх. Милена Кръстева Колева

10. арх. Милена Дочева Мишева

11. арх. Пламен Владимиров Герасимов

12. арх. Аспарух Якимов Петров   

13. арх. Благовест Роев Роев

14. арх. Виктор Георгиев Янулов

15. арх. Илинда Илиева Симеонова

16. арх. Петко Георгиев Петков

17. арх. Здравко Ясенов Николов

18. арх. Пламен Стефанов Колчев

19. арх. Борис Василев Костадинов

20. арх. Георги Димитров Савов

21. арх. Николай Янчев Симеонов

 

Банкова сметка

СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА (САПЗАПА) - БЪЛГАРИЯ

IBAN: BG19-FINV-9150-1216-3391-41
BIC/ SWIFT: FINVBGSF

Първа Инвестиционна Банка АД

Прикачени документи