Slide 5
Осъществява представителство и защита на интересите на архитектите
Прочети още
Последни новини
Мотиви, цели и задачи на САПЗАПА
Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/

Осъществява представителство и защита на интересите на архитектите-проектанти във връзка с упражняването на правото им на възнаграждение съгласно чл. 19 от ЗАПСП за използване на произведения на архитектурата, по-конкретно реализираните произведения на архитектурата и приложените устройствени планове, одобрените архитектурни проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата и до териториалното устройство, като самостоятелни обекти на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗАПСП